Галерија- “OЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНИТЕ МЕРКИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“Галерија-